Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Terviseamet

Juhendid ja abimaterjalid

Siin on toodud erinevad info- ja juhendmaterjalid meditsiiniseadmete kohta. Lisaks on siin ka muud kasulikud materjalid.
1. Andmekogu lühijuhend
Lühijuhend MSA kasutamiseks 17.08.2021
2017/745 ja 2017/746 määruste rakendamisest
Küsimused ja vastused EUDAMED-s registreerimise kohta 10.09.2021
Küsimused ja vastused meditsiiniseadmete nomenklatuuri kohta (EMDN) inglise keeles 04.08.2021
Teabeleht siiratavate meditsiiniseadmete tootjatele 04.08.2021
Meditsiiniseadmete määruse üleminekutingimused 19.05.2021
UDI süsteemi teabeleht (inglise keeles) 17.05.2021
Teabeleht I klassi meditsiiniseadmete kohta 05.05.2021
Teabeleht meditsiiniseadmete tootjale 03.06.2019
Meditsiiniseadmete määruse rakendamismudel 03.06.2019
Teabeleht in vitro diagnostika meditsiiniseadmete tootjatele 03.06.2019
In vitro diagnostika meditsiiniseadmete määruse rakendamismudel 03.06.2019
Teabeleht meditsiiniseadmete ja IVD meditsiiniseadmete volitatud esindajatele, importijatele ja levitajatele 03.06.2019
Üleminek direktiividelt meditsiiniseadmete määrusele - tähtajad 03.06.2019
Üleminek direktiivilt in vitro diagnostikameditsiiniseadmete määrusele - tähtajad 17.02.2021
Teabeleht tervishoiutöötajatele ja tervishoiuasutustele 03.07.2019
Teabeleht meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete hangete tugisüsteemidele 03.07.2019
Info meditsiinilistest maskidest ja COVID-19 testidest
Abiks tavatarbijale – maskid ja testid 13.09.2021
Vastavusdeklaratsiooni näidis enesetestide korral 13.09.2021
Meditsiinilised maskid ja COVID-19 kiirtestid Terviseameti kodulehel 12.08.2021
Meditsiiniliste maskide nõuded 11.11.2020
Euroopa Komisjoni juhendmaterjal COVID-19 testidest küsimused-vastused stiilis 25.02.2021
SARS-CoV-2 antigeeni määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine kontrollitud enesetestimiseks avalikel üritustel jm tegevuste korraldamisel 06.04.2021
Juhendid andmekogu kasutamiseks
Lühijuhend MSA kasutamiseks 05.06.2018
A short guide for using the Estonian Medical Device Database 08.10.2020
MSA kasutamine 26.03.2018
Andmekogu kasutamise probleemi raporteerimise vorm 26.05.2017
Andmekogu kasutusjuhend 26.05.2017
Levitajad
UUS! Meditsiiniseadmed ja nende levitajad 30.11.2021
Mida tähele panna meditsiiniseadmete juures? 07.06.2019
Meditsiiniseadmete EC sertifikaadid - mida tähele panna? 18.09.2018
Ohujuhtumist teavitamise vorm levitajale 03.06.2019
Ohujuhtumitest teavitamise juhendmaterjal 03.06.2019
Juhendmaterjal, kuidas ära tunda korrektselt turule viidud meditsiiniseadmeid ja isikukaitsevahendeid 22.12.2020
Meditsiiniseadmete ohujuhtumid
Ohujuhtumist teavitamise vorm levitajale 20.02.2015
Ohujuhtumist teavitamise vorm tavakasutajale 20.02.2015
Ohujuhtumitest teavitamise juhendmaterjal 19.12.2016
Ohujuhtumist teavitamise vorm tervishoiu teenuse osutajale 20.02.2015
Esmase ohuteate vorm turule laskjale 20.02.2015
Tellimusmeditsiiniseadmete tootjad / hambalaborid
Tellimusmeditsiiniseadmete küsimused vastused EL määruse 2017/745 kohta (inglise keeles) 06.04.2021
Tehniline dokumentatsioon 26.03.2018
Tootjad
Esmase ohuteate vorm turule laskjale 03.06.2019
Ohujuhtumitest teavitamise juhendmaterjal 03.06.2019
Juhendmaterjal ftalaatide kohta meditsiiniseadmetes 20.09.2019
I klassi meditsiiniseadmete tootmise juhendmaterjal (inglise keeles) 02.01.2020

Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abi Abimaterjalid Avalikud andmed