Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Terviseamet

Vormid, mallid, blanketid

Siin on toodud vormid ja alusblanketid, mida on vaja lisada dokumentidena erinevate taotlustele. Lisaks on siin ka muud kasulikud materjalid.
2017/745 ja 2017/746 määruste rakendamisest
Teabeleht meditsiiniseadmete tootjale 03.06.2019
Meditsiiniseadmete määruse rakendamismudel 03.06.2019
Teabeleht in vitro diagnostika meditsiiniseadmete tootjatele 03.06.2019
In vitro diagnostika meditsiiniseadmete määruse rakendamismudel 03.06.2019
Teabeleht meditsiiniseadmete ja IVD meditsiiniseadmete volitatud esindajatele, importijatele ja levitajatele 03.06.2019
Üleminek direktiividelt määrustele - tähtajad 03.06.2019
Teabeleht tervishoiutöötajatele ja tervishoiuasutustele 03.07.2019
Teabeleht meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete hangete tugisüsteemidele 03.07.2019
Juhendid andmekogu kasutamiseks
Lühijuhend MSA kasutamiseks 05.06.2018
Andmekogu kasutamise probleemi raporteerimise vorm 26.05.2017
MSA kasutamine 26.03.2018
Andmekogu kasutusjuhend 26.05.2017
Levitajad
Mida tähele panna meditsiiniseadmete juures? 07.06.2019
Meditsiiniseadmete EC sertifikaadid - mida tähele panna? 18.09.2018
Ohujuhtumist teavitamise vorm levitajale 03.06.2019
Ohujuhtumitest teavitamise juhendmaterjal 03.06.2019
Meditsiiniseadmete ohujuhtumid
Ohujuhtumist teavitamise vorm levitajale 20.02.2015
Ohujuhtumist teavitamise vorm tavakasutajale 20.02.2015
Ohujuhtumitest teavitamise juhendmaterjal 19.12.2016
Ohujuhtumist teavitamise vorm tervishoiu teenuse osutajale 20.02.2015
Esmase ohuteate vorm turule laskjale 20.02.2015
Tellimusmeditsiiniseadmete tootjad / hambalaborid
Tellimusmeditsiiniseadme juhend 26.03.2018
Tellimusmeditsiiniseadme kinnituskiri 16.01.2017
Tehniline dokumentatsioon 26.03.2018
Kliiniline hinnang juhend 26.03.2018
Üldine seadus 28.03.2018
Järelevalvest - hambalaborid 2018 26.03.2018
Teabepäeva tutvustus 26.03.2018
Tootjad
Vastavusdeklaratsioon 16.01.2017
Kliiniline hinnang juhend 03.06.2019
Esmase ohuteate vorm turule laskjale 03.06.2019
Ohujuhtumitest teavitamise juhendmaterjal 03.06.2019
Vorm meditsiiniseadme kliiniliseks uuringuks
Taotlus Terviseameti nõusoleku saamiseks meditsiiniseadme kliiniliseks uuringuks 08.04.2013

Piksel

x
Andmekogu Otsing Uudised Abi Vormid Avalikud andmed