Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Terviseamet
VAEGNÄGIJALE

Terviseamet kutsub üles kandideerima ekspertrühma liikmeteks Euroopa Komisjoni poolt väljakuulutatud konkursil


2017. aastal jõustusid meditsiiniseadmete määrus (EL) 2017/745 ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta määrus (2017/746). Mõlemas määruses viidatakse eksperdirühmadesse nimetatud nõunike eriteadmistele.
Komisjon on määranud eksperdirühmad valdkondades, kus ta on tuvastanud vajaduse järjepidevate teaduslike, tehniliste ja/või kliiniliste nõuannete järele.

Mõlemas määruses viidatakse eksperdirühmadesse nimetatud nõunike eriteadmistele. Komisjon on määranud eksperdirühmad valdkondades, kus ta on tuvastanud vajaduse järjepidevate teaduslike, tehniliste ja/või kliiniliste nõuannete järele.

Eksperdirühmadel on mitmesuguseid ülesandeid: seadmete vastavushindamise korral vastavad eksperdirühmad teavitatud asutuste kohustuslikele konsulteerimismenetlustele seoses teatavate kõrge riskiteguriga meditsiiniseadmete kliinilise hindamise ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmete toimivuse hindamisega.

Käesolevaga kutsub komisjon teatama oma huvist konkursil osaleda, et koostada nimekiri kandidaatidest, kes vastavad tingimustele ja kellel on eriteadmised asjaomastes kliinilistes või muudes teaduslik-tehnilistes valdkondades. Sobivate kandidaatide nimekirjast nimetatakse järgmiste valdkondade eksperdirühmade liikmed:
 • ortopeedia, traumatoloogia, rehabilitatsioon, reumatoloogia,
 • vereringeelundkond,
 • neuroloogia,
 • hingamissüsteem, anestesioloogia, intensiivravi,
 • endokrinoloogia ja diabeet,
 • üld- ja plastiline kirurgia ning stomatoloogia,
 • sünnitusabi ja günekoloogia, sealhulgas reproduktiivmeditsiin,
 • gastroenteroloogia ja hepatoloogia,
 • nefroloogia ja uroloogia,
 • oftalmoloogia,
 • in vitro diagnostika (IVD).
Ekspertidelt oodatakse, et nad oleksid rühma tööga seotud ülesannete jaoks (kaugtöö korras) kättesaadavad ja osaleksid video- ja telekonverentsi koosolekutel keskmiselt mitte rohkem kui 2–3 päeva kuus vastavalt nõudlusele, mis võib kõikuda. Lisaks sellele võib juhtuda, et eksperdid peavad aeg-ajalt osalema füüsilist kohalolekut eeldavatel koosolekutel.

Tasustamist käsitlevad sätted on esitatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/1396 lisas.

Töökeel on inglise keel. Dokumendid tuleb esitada 24. novembriks 2019.

Lisainfo on leitav Euroopa Komisjoni kodulehelt ja Euroopa Liidu Teatajast (2019/C 323/05).

 

Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abimaterjalid Avaandmed