Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Terviseamet
VAEGNÄGIJALE

Hoiatame varastatud meditsiiniseadmete eest


Politsei- ja Piirivalveameti info kohaselt toimus 28.09.2015 Prantsusmaal rööv, mille käigus varastati erinevat meditsiinitehnikat.

Kahjusuuruseks hinnatakse 7,4 miljonit eurot. Varastatud kauba jõudmine Eestisse ei ole välistatud, mistõttu palume levitajatel ja kasutajatel olla tähelepanelikud. Tuletame meelde, et levitaja ning kasutuselevõtja peavad olema veendunud, et toode vastab meditsiiniseadme seadusele ja selle allaktidele. Kõige lihtsam on veenduda seadme märgistuse ja pakendil oleva teabe alusel:

  • ostke toode tuntud levitajalt või otse tootjalt;
  • veenduge, et pakend ei ole kahjustatud;
  • veenduge, et tootega oleks kaasas kasutusjuhend – tavakasutajale mõeldud seadme kasutusjuhend peab olema eesti keeles, ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud seadme puhul piisab, kui eesti keeles on toodud minimaalne teave, mis tagab seadme ohutu ja sihtotstarbekohase kasutamise;
  • seadmed peavad olema originaalpakendis, pakendi märgistus peab sisaldama tootja nime, aadressi (vajadusel ka volitatud esindaja nime ja aadressi), tingmärke, infot pakendi sisu kohta, CE märki (mille juures on teavitatud asutuse number, kui on kohalduv).

(Antud juhtumi korral see arvatavasti ei kohaldu, aga juhul, kui tegemist on meditsiiniseadmete süsteemi või protseduuripaketiga (mitu seadet on pakendatud ühte pakendisse), võib pakendil olla üks CE märk, pakendi sees peavad olema toodud kõigi seadmete kasutusjuhised ning pakendil toodud meditsiiniseadmete süsteemi või protseduuripaketi koostaja nimi ja aadress.)

Inimtervishoius korraldatakse hankeid seadmete ostmiseks ja tavaliselt ei hangita seadmeid muul viisil, seega palume selle valdkonna inimestel olla enam valvel ja hoida silmad lahti. Veterinaarmeditsiinis on regulatsioonid leebemad, mis tõttu on seal võimalik osta ka kasutatud seadmeid. Seega on see hoiatus suunatud ennekõike neile. Kui keegi peaks proovima varastatud esemeid Eestis müüa või on muud infot nende võimaliku asukoha kohta, siis palume sellest teavitada politseid aadressil sirene@politsei.ee.

Vaata nimekirja varastatud toodetest.


Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abimaterjalid Avaandmed