Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Terviseamet
VAEGNÄGIJALE

Müügil võib olla võltsitud värvilisi kontaktläätsesid


Müügil võib olla võltsitud värvilisi kontaktläätsesid. Nõuetele mittevastavate või võltsitud toodete kasutamisega võivad kaasneda infektsioonid, vigastused ja allergilised reaktsioonid.

Terviseametile on saabunud teave võltsitud värviliste mittekorrigeerivate kontaktläätsede kohta. Võltsitud värvilised mittekorrigeerivad kontaktläätsed avastati liikmesriigist eelmisel aastal. Toodetele oli kantud CE märgistus koos teavitatud asutuse numbriga. Läätsede optiline korrigeerimisväärtuseks oli näidatud -0.00.

Kuna tegemist on turujärelevalve süsteemi kaudu tulnud konfidentsiaalse teabega, siis täpsemat teavet eelpool mainitud konkreetsete juhtumite kohta avaldada ei saa.

Nõuetele mittevastavate toodete levitamise, ostmise ja kasutamise vältimiseks tuleks tähelepanu pöörata järgmisele aspektile – värvilised mittekorrigeerivad kontaktläätsed ei ole meditsiiniseadmed meditsiiniseadme seaduse § 3 lõige 1 tähenduses ja neile ei rakendu meditsiiniseadmele kehtestatud nõuded. Seega ei tohi tootele olla omistatud CE märki meditsiiniseadme õigusaktide alusel. Värvilised mittekorrigeerivad kontaktläätsed ei kuulu sellisesse tootegruppi, mille puhul CE märgi omistamine üldse nõutav oleks. 

Lisatud teavitatud asutuse number on 4-kohaline, mis on lisatud CE märgi juurde ja on mõeldud teavitatud asutuse identifitseerimiseks. Numbrid koos teavitatud sertifitseeritavate asutuste nimedega on leitavad Euroopa komisjoni kodulehelt.

Kõik maaletoojad, levitajad, kasutajad või teised tähelepanelikud kodanikud, kes märkavad müügil CE märgiga (kas koos 4 kohalise numbriga või ilma) värvilisi mittekorrigeerivaid kontaktläätsesid, võiks sellekohase info edastada koheselt Terviseametile. 

Nõuetele mittevastavate või võltsitud toodete kasutamisega võivad kaasneda infektsioonid, vigastused ja allergilised reaktsioonid. Edastatud vihjed oleksid väga suureks abiks nõuetele mittevastavate toodete tuvastamisel ja müügilt kõrvaldamisel.

Teate, mis sisaldab toote ja müügikoha nime, saate edastada:

1.      E-posti teel: mso|ä|terviseamet.ee

2.      Telefoni teel: 744 7409

3.      Kirjutades postiaadressile: Meditsiiniseadmete osakond, Terviseamet Põllu 1a Tartu 51006

Kogu jutt puudutab ainult värvilisi mittekorrigeerivaid kontaktläätsesid. Korrigeerivad kontaktläätsed on meditsiiniseadmed ja neile rakenduvad meditsiiniseadmetele kehtestatud nõuded. 


Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abimaterjalid Avaandmed