Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Terviseamet
VAEGNÄGIJALE

Hoiatus: professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste müüakse tavakasutajale!


Terviseametisse on pöördunud mitu ettevõtet, kes on saanud müügipakkumise antigeeni testide ostmiseks.
Tegemist on professionaalseks kasutamiseks mõeldud testidega, palun arvestage, et:
 
  1. Professionaalne kasutaja meditsiiniseadme seaduse kohaselt on isik, kes kasutab meditsiiniseadet tõenduspõhise tervishoiuteenuse osutamisel. Kõik meile teadaolevad antigeenitestid on mõeldud professionaalseks kasutamiseks ja neid võib kasutada ainult tervishoiutöötaja.
  2. Reklaamiseadus § 7 lg 3 sätestab, et ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud kauba või teenuse reklaam peab sisaldama sellekohast teavet.  
  3. Võlaõigusseaduse (VõS) § 217 lg 1 ostjale üleantav toode peab vastama lepingutingimustele. Lepingutingimustele peavad vastama toote juurde kuuluvad dokumendid.
 
VõS § 217  lg 2 p1 ja p2 kohaselt ei vasta toode lepingutingimustele. Sellel ei ole kokkulepitud omadusi. Nende puudumisel ei sobi toode eriotstarbeks, milleks ostja seda vajab ja mida müüja lepingu sõlmimise ajal teadis.
 
VõS § 217 lg 2 p 3 asja kasutamist takistavad õigusakti sätted, mida müüja lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma.
 
Kõik eelpool mainitud võlaõigusseaduse rikkumised annavad ostjale õiguse kaup müüjale tagastada ja raha tagasi saada.
 
Kodus kasutatava testi tunneb kõige lihtsamini ära selle järgi, et CE-märgise juures on neljakohaline number. Koduseks kasutamiseks mõeldud testide kasutusjuhend peab olema tavakasutajale arusaadav. Lisaks on seal hoiatused, mida professionaalseks kasutamiseks mõeldud testidele ei pruugi olla.
 
Kõik kiirtestid on sellised, mille tulemused tuleb üle kontrollida tervishoiuteenuse osutaja juures. Ka ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud kiirtestide tulemused kontrollitakse täpsema meetodiga üle.
Kui teile on keegi üritanud müüa testi, mis ei ole mõeldud koduseks kasutamiseks, siis palun andke Terviseametile teada mso@terviseamet.ee.

Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abimaterjalid Avaandmed