Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Terviseamet
VAEGNÄGIJALE

Toodete väärkasutusele õhutamine on seadusega keelatud


Terviseamet tuletab meelde, et mis tahes toodete väärkasutamine võib ohustada kasutaja tervist, toodete väärkasutamisele õhutamine on rahvaterviseseaduse alusel keelatud.
Terviseametini on jõudnud mitmeid päringuid, kus palutakse selgitust toodetes leiduvate ainete ja nende kasutamise suhtes viisidel, mis pole kooskõlas toote tootja ja levitaja algsete eesmärkidega.

Kõige kõnekam näide on viimasel ajal palju tähelepanu saanud MMS, mida müüakse kui mineraalset suuloputusvahendit, mis omakorda on registreeritud kosmeetikatootena, aga mida kinnistes internetifoorumites õhutatakse kasutama ravivahendina. Kosmeetikatootena müüdava preparaadi juures on kasutamisõpetuses muu hulgas lause: mitte alla neelata. 

Mõned toote propageerijad on inimeste eksitamiseks toonud välja näitena ühe aine, so naatriumkloriti (NaClO₂) kasutamise meditsiiniseadmena registreeritud Optrex’i niisutavates silmatilkades, püüdes seeläbi esitada ainet meditsiinis aktsepteeritava ja ohutuna. 

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp selgitab: „See, et ainet kasutatakse meditsiiniseadmes, ei tähenda seda, et aine on ohutu – see tähendab, et tema ohud on kontrollitud vastavalt kasutusvaldkonnale ja manustamisviisile. Toote jääkohud on kirjeldatud kasutusjuhendis ja kasutajale teada. Seadmete ohutus lähtub alati põhimõttest, et saadav kasu on suurem kui saadav kahju.“

„Sama aine kontsentratsioonid ja kasutamise viisid, mida soovitatakse alternatiivsete kanalite kaudu kergeusklikele, ei ole kontrollitud ja seepärast võib sama aine kasutamisel kasu asemel kaasneda pöördumatu kahju,“ lisas Ratassepp. 

Terviseamet palub iga ostetud toote puhul lugeda alati toote infolehte ja kasutada iga toodet ainult selleks ettenähtud otstarbeks.

Juhul kui te teadmatusest või eksperimendi soovist olete kasutanud mõnda toodet teisiti, siis mürgistuste kahtluse või mürgistuste korral saate alati infot ja nõu küsida terviseameti mürgistuse infoliinilt 16662, kuhu helistamine on anonüümne, kõnedele vastatakse ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.

Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abimaterjalid Avaandmed