Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Terviseamet
VAEGNÄGIJALE

Hambalabori esindajate teabepäeva materjalid on vormide all


Teabepäeva slaidid on leitavad nüüd "Vormid" alt eraldi sektsioonina.

Terviseamet viis koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga läbi uuringu, mille eesmärk oli saada ülevaade Eestis tegutsevatest hambaproteese tootvatest ettevõtetest (edaspidi hambalaborid). Uuringu ning sellele järgnenud andmeanalüüsi tulemusena tuvastati Eestis 113* hambalaborit. Kõigist tuvastatud hambalaboritest ei ole ligikaudu kaks kolmandikku toodetavaid seadmeid ametlikult turule lasknud. See tähendab muuhulgas seda, et kõnealused hambalaborid ei ole registreeritud meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus (MSA).

Olukorra lahendamiseks viis amet läbi teabepäevad nii Tallinnas kui ka Tartus. Teabepäevadel osalesid kokku 52 hambalabori esindajad. Esitatud ettekanded on leitavad ameti ja MSA kodulehekülgedelt. Teabepäevadel tutvustati hambalaboritele proteeside tootmisega kaasnevaid kohustusi. Põhirõhk oli suunatud meditsiiniseadme tehnilise dokumentatsiooni ülesehitusele ja selle koostamisele ning täiendavalt toodete registreerimiskohustuse täitmisele.

* Tegutsevate hambalaborite koguarv võib muutuda


Piksel

x
Andmekogu Otsing Nomenklatuur Uudised Abimaterjalid Avaandmed